Szyby dźwiękochronne

Problemem może być hałas w miejscu zamieszkania lub pracy w pobliżu ulic handlowych, obwodnic, okolic linii kolejowych i lotnisk itp. W celu ograniczenia hałasu stosuje się pakiety szybowe zbudowane ze szkła o różnej grubości. Szyby o zmiennej grubości pod wpływem hałasu drżą z różną częstotliwością. To zjawisko pozwala na wzajemne tłumienie drgań ograniczając w ten sposób przepływ fal dzwiękowych. Innym sposobem jest zastosowane szkła z folią PVB, która zniekształca rozchodzenie się fal dzwiękowych. Trzecim sposobem na obniżenie hałasu są zespolenia wypełnione sześciofluorkiem siarki SF6. Z uwagi na szkodliwość tego gazu na środowisko naturalne Glass Product nie produkuje tych zespoleń. Szkło dzwiękochronne pozwala na znaczne wytłumienie hałasów zewnętrznych w budynkach lub mieszkaniach położonych na obszarach o znacznym natężeniu hałasu. Jednak błędem jest redukcja hałasu do zera nie jest to odpowiednie dla ucha ludzkiego. Należy zachować pewien poziom hałasu w tle.

Szyba 1Ramka 1Środkowa szybaRamka 2Szyba 2GasRW/dbGrubośćC/CtrBadanie
4164Argon3024-1;-4tak
412AR412AR4AR/AR3236-1;-5tak
414AR414AR4AR/AR3240-1;-4tak
412AR412AR4AR/AR3336-2;-6tak
416AR416AR4AR/AR3344-2;-5tak
6166Argon3428-2;-5tak
8124Argon3524tak
6184Argon3528-2;-5tak
614AR414AR4AR/AR3542-2;-6tak
331164Argon3627-1;-5tak
6144Argon3624-1;-5tak
8126Argon3626-2;-5tak
6164Argon3626-1;-5tak
612AR412AR4AR/AR3638-2;-6tak
3 - 0,76 SC+ - 3367-1;-4tak
33116331Argon3729-2;-6tak
44212442Argon3730-1;-4tak
10184Argon3732tak
4-0,76 VSG SC-4379-1;-3tak
5 - 0,76 SC - 537110;-2tak
4 - 0,76 SC+ - 4379-1;-4tak
4 - 1 PS - 4144Argon3827-2;-6tak
5 - 0,76 VSG SC - 53811-1;-3tak
33112AR412AR331AR/AR3841-2;-7tak
612AR612AR442AR/AR3845-2;-6tak
33114AR414AR331AR/AR3845-2;-7tak
331SR166Argon3929-1;-5tak
44216441Argon3933-2;-6tak
44216442Argon3934-2;-6tak
5-1PS-53911-1;-3tak
33118418AR331AR/AR3953-2;-7tak
616AR616AR442AR/AR3953-2;-6tak
44212AR412AR442AR/AR4146-2;-6tak
44212AR612AR442AR/AR4148-2;-6tak
4 - 0,5 SI - 412AR412AR6AR/AR4143-2;-7tak
4 - 0,76 SC - 412AR412AR6AR/AR4143-2;-6tak
44214AR614AR442AR/AR4252-2;-6tak
Powrót na górę strony