Header foto

Strefa klienta

SK Szyby dźwiękochronne

Problemem może być hałas w miejscu zamieszkania lub pracy w pobliżu ulic handlowych, obwodnic, okolic linii kolejowych i lotnisk itp. W celu ograniczenia hałasu stosuje się pakiety szybowe zbudowane ze szkła o różnej grubości. Szyby o zmiennej grubości pod wpływem hałasu drżą z różną częstotliwością. To zjawisko pozwala na wzajemne tłumienie drgań ograniczając w ten sposób przepływ fal dźwiękowych. Innym sposobem jest zastosowane szkła z folią PVB, która zniekształca rozchodzenie się fal dźwiękowych. Szkło dźwiękochronne pozwala na znaczne wytłumienie hałasów zewnętrznych w budynkach lub mieszkaniach położonych na obszarach o znacznym natężeniu hałasu. Jednak błędem jest redukcja hałasu do zera nie jest to odpowiednie dla ucha ludzkiego. Należy zachować pewien poziom hałasu w tle.

SZYBA 1RAMKA1ŚRODKOWA SZYBARAMKA2SZYBA 2GasRW/dbgrubośćC/Ctrbadanie
4164Argon3024-1;-4tak
412AR412AR4AR/AR3236-1;-5tak
414AR414AR4AR/AR3240-1;-4tak
416AR416AR4AR/AR3244-1;-5tak
412AR412AR4AR/AR3336-2;-6tak
416AR416AR4AR/AR3344-2;-5tak
420AR420AR4AR/AR3352-2;-6tak
6166Argon3428-2;-5tak
5164165AR/AR3446-2;-6tak
8124Argon3524tak
6164Argon3526tak
6184Argon3528-2;-5tak
8144Argon3526tak
8168Argon3532-2;-5tak
8205Argon3533-2;-6tak
614AR414AR4AR/AR3542-2;-6tak
331164Argon3627-1;-5tak
6144Argon3624-1;-5tak
8126Argon3626-2;-5tak
8164Argon3628-2;-6tak
8146Argon3628-2;-5tak
8166Argon3630-1;-4tak
6164Argon3626-1;-5tak
612AR412AR4AR/AR3638-2;-6tak
3 - 0,76 SC+ - 316AR4AR3627-2;-6tak
3 - 0,76 SC+ - 3367-1;-4tak
4 - 0,76 SC - 4144Argon3727-1;-5tak
4 - 1,14 SC - 4144Argon3727-2;-5tak
4 - 0,76 SC - 4164Argon3729-2;-5tak
33116331Argon3729-2;-6tak
44212441Argon3729-1;-5tak
44212442Argon3730-1;-4tak
8164Argon3728-2;-6tak
10164Argon3730-2;-6tak
8204Argon3732-2;-6tak
10164Argon3730-2;-6tak
10184Argon3732tak
4-0,76 VSG SC-4379-1;-3tak
4- 1,14 VSG SC-4379-1;-3tak
5 - 0,76 SC - 537110;-2tak
618AR418AR4AR/AR3750-1;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 4379-1;-4tak
4 - 1 PS - 4144Argon3827-2;-6tak
4 - 1 PS - 4164Argon3829-1;-5tak
4 - 0,76 SC - 4164Argon3829-2;-6tak
10144Argon3828-2;-5tak
10204Argon3834-3;-7tak
10204Argon3834tak
8166Argon3830-2;-6tak
441166Argon3830-2;-6tak
5 - 0,76 VSG SC - 53811-1;-3tak
33112AR412AR331AR/AR3841-2;-7tak
612AR612AR442AR/AR3845-2;-6tak
33114AR414AR331AR/AR3845-2;-7tak
5 - 0,76 SC+ - 53811-1;-3tak
5 - 0,76 SC+ - 53811-1;-3tak
331SR166Argon3929-1;-5tak
44216441Argon3933-2;-6tak
44216442Argon3934-2;-6tak
6-0,76 VSG SC-639130;-2tak
5-1PS-53911-1;-3tak
33118418AR331AR/AR3953-2;-7tak
616AR616AR442AR/AR3953-2;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 416AR4AR3929-3;-7tak
4 - 1,14 SC - 4146Argon4029-2;-6tak
4 - 0,76 SC - 4166Argon4031-3;-7tak
4 - 0,76 SC - 4166Argon4031-3;-7tak
4 - 1,14 SC - 4166Argon4031-2;-7tak
10166Argon4032-2;-5tak
10206Argon4036-2;-5tak
10226Argon4038-1;-4tak
44112AR612AR441AR/AR4047-2;-6tak
3 - 0,76 SC+ - 316AR6AR4029-2;-6tak
6 - 0,76 SC+ - 64013-1;-3tak
4 - 1 PS - 4166Argon4131-2;-6tak
4 - 1 PS - 4206Argon4135-2;-7tak
5 - 0,76 SC - 5166Argon4133-2;-6tak
10206Argon4136-2;-5tak
8-0,76 VSG SC -84117-1;-3tak
44212AR412AR442AR/AR4146-2;-6tak
44212AR612AR442AR/AR4148-2;-6tak
616AR616AR552AR/AR4155-2;-5tak
4 - 0,5 SI - 412AR412AR6AR/AR4143-2;-7tak
4 - 0,76 SC - 412AR412AR6AR/AR4143-2;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 416AR6AR4131-2;-6tak
8 - 0,76 SC+ - 84117-1;-3tak
4- 1 PS - 4166Argon4231-3;-7tak
4 - 1 PS - 4206Argon4235-3;-7tak
4 - 0,76 SC - 4206Argon4235-2;-6tak
55414441Argon4234-1;-4tak
55416331Argon4234-2;-6tak
10-0,76 VSG SC-1042210;-3tak
44214AR614AR442AR/AR4252-2;-6tak
612AR412AR4 - 0,5 PS - 4AR/AR4243-2;-6tak
612AR412AR4 - 0,76 AC - 4AR/AR4243-2;-7tak
4 - 0,76 SC+ - 412AR412AR6AR/AR4243-3;-8tak
10 - 0,76 SC+ - 104221-1;-3tak
4 - 1 PS - 420331Argon4335-2;-7tak
12-0,76VSG SC-1243250;-3tak
10 - 1PS - 1043210;-2tak
5 - 1SI - 520AR10Argon4341-2;-5tak
4 - 1SI - 420AR6Argon4335-2;-6tak
812AR412AR4-0,5 SI-4AR/AR4345-2;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 414AR414AR6AR/AR4347-2;-7tak
12 - 0,76 SC+ - 124343-1;-3tak
4 - 0,76 SC - 41610Argon4435-2;-6tak
4 - 1SI - 420AR8Argon4437-2;-6tak
55412AR612AR441AR/AR4450-2;-5tak
812AR612AR5 - 0,5 SI - 5AR/AR4449-2;-6tak
620AR420AR4 - 0,5 SI - 4AR/AR4459-2;-7tak
4 - 1 SI - 424AR8Argon4541-2;-6tak
55414AR414AR331AR/AR4550-2;-6tak
66216AR816AR662AR/AR4566-1;-4tak
4 - 0,76 SI - 412AR612AR4 - 0,76 SI - 4AR/AR4548-2;-7tak
816AR416AR4 - 0,5 SI - 4AR/AR4553-3;-8tak
818AR418AR4 - 0,5 SI - 4AR/AR4557-2;-8tak
5 - 0,5 SI - 512AR612AR8AR/AR4549-2;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 416AR416AR8AR/AR4553-3;-7tak
6 - 0,76 SC+ - 612AR612AR8AR/AR4551-1;-5tak
6 - 0,5 SI - 612AR612AR8AR/AR4651-2;-6tak
4 - 0,76 AC - 412AR612AR5-0,76AC-5AR/AR4650-2;-7tak
5 - 0,5 SI - 512AR612AR5 - 0,5 SI - 5AR/AR4650-2;-7tak
4 - 0,76 SC - 414AR ACS414AR ACS4-0,76SC-4AR/AR4650-2;-7tak
8 - 0,5 PS - 812AR612AR8AR/AR4655-2;-5tak
6 - 0,76 SC+ - 614AR614AR8AR/AR4655-2;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 412AR412AR4-0,76 SC+-4AR/AR4646-2;-7tak
4 - 0,76 SC+ - 420AR10AR4639-2;-6tak
4 - 1 PS - 4126 - 1 PS - 6Argon4734-1;-6tak
6 - 0,76 SC - 6164-0,76SC-4Argon4738-2;-6tak
4 - 0,5 SI - 412AR612AR4 - 0,5 SI - 4AR/AR4748-2;-7tak
4 - 0,76 SC - 412AR612AR5-0,76 SC-5AR/AR4750-2;-7tak
1018AR418AR4 - 0,5 SI - 4AR/AR4759-2;-6tak
4 - 0,76 SC+ - 612AR612AR4-0,76 SC+-4AR/AR4750-2;-7tak
4 - 1,14 SC - 4166-1,52 SC-6Argon4839-2;-7tak
6 - 0,5 SI - 612AR612AR4 - 0,5 SI - 4AR/AR4852-2;-7tak
4 -0,76 SC+ - 416AR6-0,76 SC+-6AR4838-2;-7tak
4 - 1 PS - 4166 - 1 PS - 6Argon4938-3/-8tak
6 - 0,76 SC - 6204-0,76 SC-4Argon4942-2;-6tak
4 - 0,76 SC - 4206-0,76 SC-6Argon4942-2;-7tak
8 - 0,5 SI - 816AR6 - 0,5 SI - 6Argon4945-1;-4tak
6 - 0,76 SC+ - 612AR612AR4-0,76 SC+-4AR/AR4952-1;-7tak
4 - 0,76 SC+ - 420AR6 - 0,76 SC+ - 6AR4942-2;-7tak
4 - 1 PS - 4206 - 1 PS - 6Argon5042-3;-8tak
4 - 1,14 SC - 4206 - 1,14 SC - 6Argon5042-2;-7tak
6 - 0,76 SI - 620AR5 - 0,76 SI - 5Argon5044-2;-6tak
6 - 0,76 SC+ - 614AR614AR4 - 0,76 SC+ - 4AR/AR5056-2;-7tak
8 - 0,76 SI - 816AR6 - 0,76 SI - 6Argon5146-1;-5tak
6 - 0,76 SI - 612AR612AR6 - 0,76 SI - 6AR/AR5156-2;-6tak
8 - 0,76 SC+ - 616AR6 - 0,76 SC+ - 6AR5144-2;-6tak
8 - 0,76 SC+ - 816AR6 - 0,76 SC+ - 6AR5146-1;-6tak
8 - 0,76 SC+ - 824AR4 - 0,76 SC+ - 6AR5252-2;-6tak
Powrót na górę strony